Status

Dataporten er tilgjengelig for tjenesteleverandører allerede nå. Feide vertsorganisasjoner kan ta kontakt for å koble seg til. Her følger en status for tilkobling av vertsorganisasjoner

Tilsluttede vertsorganisasjoner